Suomalainen musiikki verkossa

Taidemusiikki Suomessa on sosiaalisen median vaikutuksesta siirtynyt viimeisten vuosikymmenien aikana internetverkkoon. Tämä on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti musiikkikulttuurin kuvaan alati muuttuvassa tyylilajissa. Yleisimmin suomalaisen klassisen musiikin eli taidemusiikin määritelmä kattaa suomalaisten laatiman musiikin, mikä jättää ulkopuolella kansanmusiikin ja populaarimusiikin.

Oleellinen asia länsimaisen taidemusiikin perinteelle on musiikin siirtäminen paperille, nuotinnos. Tämä on muuttunut paljon somekulttuurissa ja kun musiikkiteollisuus on kehittynyt viime aikoina. Nykyään säveltäjät hyödyntävät paljon teknologiaa ja tietotekniikkaa, kun sävelmiä luodaan niin internetiin kuin tietokoneelle. Verkkoaika on vaikuttanut tekijänoikeuspalkkioihin. Suomalaisessa taidemusiikissa tilassa toteutettu esitys on yhä merkittävä ilmaisun muoto, mikä tuo artistille sävellystilauksia, tekijänoikeuskorvauksia, erilaisia apurahoja ja avustuksia. Kun musiikkivideoita seurataan verkossa, se on vähentänyt musiikintekijöiden palkkioita. Ilmainen musiikin kuuntelu on niin yleistynyttä, että valtaosaa suomalaisista ei kiinnosta maksaa musiikin kuuntelusta mitään, jolloin mieleisen klassisen musiikin CD- ja vinyylilevyjen hankinta on vähentynyt.

Suomalaisen taidemusiikin tila, sanoma ja kuulija somekulttuurissa

Taidemusiikissa on korostunut tilan merkitys jo taiteenlajin historiassa. Taidemusiikin sanoma välittyy usein parhaiten siihen soveltuvassa tilassa. Klassista musiikkia voidaan toteuttaa sooloesityksinä. Improvisointi, jolla tarkoitetaan musiikin esityksen luomista itse esittämishetkellä, on mahdollista, mutta sen merkitys on alkanut vähentyä. Suomalaisessa taidemusiikissa suositaan konserttisalia, kirkkoa, puistoa tai muuta tilaa.

Suomalaisen taidemusiikin tila, sanoma ja kuulija somekulttuurissa

Somekulttuuri on muuttanut lajityypin tilan merkitystä. Tämä voi olla mahdollisuus, sillä konserttia voi seurata verkon välityksellä striimattuna toisesta maanosasta. Ominaisuus tuo suomalaisen musiikin globaaliksi ilmiöksi, mikä on tietyllä tapaa uusi ulottuvuus. DVD:t ja suoratoistopalvelut ovat mahdollistaneet konserttien seurannan niin, että tilaisuudessa ei tarvitse olla paikan päällä. Se ei anna samaa musiikkikokemuksen tuntua kuin toteutuksen seuraaminen paikan päällä; se on tunnelmaltaan poikkeava live-esityksestä. Varmasti jokainen teosta luova artisti haluaa välittää ajatuksia tai mielipiteitään, kun hän luo musiikkia. Klassinen musiikki on aiemmin historiassa toiminut kanavana, kun ilmaistaan sanomaa instrumenttien välityksellä. Seikka on osin muuttunut verkkokulttuurin kautena. Nimittäin on huomattavaa, miten suomalaisen taidemusiikin tarkoitusperä ja sanoma ovat vaihdelleet.

Modernin somekulttuurin esitykset poikkeavat laajasti varhaisesta musiikin luonnin sanomasta, kuten kansallisen perinteen rakentamisesta. Klassisen musiikin suuret suomalaisnimet, Sibelius tai Pacius, eivät tarkoittaneet musiikkiaan kuunneltavaksi astioita tiskatessa. Nykyaikaisen taidemusiikin sanoma voi toisinaan olla moniulotteista, vaikeasti tavoitettavaa ja tulkinnallisesti haastavaa. Myös klassisen musiikin kuulijan rooli on muuttunut internetin aikakautena. Tietokone, tabletit ja älypuhelimet ovat johtaneet muutoksiin sanomassa, kun sävellyksiä kuunnellaan verkossa. Modernilla nykymusiikillla on oma kuulijakuntansa. Musiikki taiteenlajina on muuttuva ilmiö, ja jokainen aika luo oman musiikkinsa, kuuntelijansa ja tuottaa tietyn sanoman ja toteutuksen. Lisäksi ohjelmapolitiikka päättää, miten klassisen musiikin esityksiä toteutetaan.

Kotimaisen taidemusiikin teokset, striimaukset ja aineisto verkossa

Klassinen musiikki teoksineen on viime vuosina siirtynyt verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä klassisen musiikin kuuntelijalle, harrastelijalle, opiskelijalle tai taidemusiikin pioneerille? Ensin useiden artistien CD- ja vinyylilevyt ovat menettäneet markkinoinnissa hohtonsa. Tosin vinyylilevyt ovat tulleet osittain uudelleen muotiin. Toiseksi klassinen musiikki, joka on suunnattu opetuskäyttöön eri koulutuksen asteilla, on siirtynyt laajasti verkkoon. Tällaisia aineistoja ovat Naxos- ja Petrucci-musiikkikirjastot. Klassisen musiikin kuuntelupalveluita somessa ovat musiikkikirjastot ja suoratoistopalvelut. Klassisen musiikin jalkautumisesta lähemmäs yleistajuista asua kuvastaa, miten oopperakappaleiden esittäminen on siirretty elokuvateattereihin. Taidemusiikin opetusmateriaalia on saatavilla Musiikkitieto-verkkokirjastosta. Viulua, klarinettia, pianoa tai muuta instrumenttia soittavalle nuottipalvelut ovat siirtyneet erityyppisiin tietokantoihin.

Suomalaisen, nykyaikaisen, taiteellisen musiikin tunnettavuus on huono ruohonjuuritason kuulijalle. Usein nykymusiikin tuottajat luovat uutta musiikkia niin, että he muuttelevat vanhan taidemusiikin muotoja lukemattomin, omintakeisin sävellysten keinoin niin että kuuntelijalle on vaikeaa tavoittaa sanomaa. Klassisen nykymusiikin edustajia ovat vaikkapa Radion sinfoniaorkesteri ja Avanti!-kamariorkesteri.